Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Rekrutacja w Zespole Szkół Sportowych

Rekrutacja do Zespołu Szkół Sportowych im.J.Kusocińskiego

Zostań uczniem Naszej szkoły!
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zwiększonej liczbie godzin treningowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Sportowych odbywają się w takim samym zakresie i wymiarze jak w każdej publicznej szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej (zgodnie z siatką godzin przewidzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Warunki rekrutacji do poszczególnych szkół w roku szkolnym 2019/2020.


WAŻNE!!
Przedmiotami, z których będą przeliczane punkty podczas rekrutacji do XII Liceum Ogónokształcącego są:
* język polski
* matematyka
* język obcy nowożytny
* max (biologia, chemia, fizyka, geografia)

* Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.


stat4u